Produkt bol úspešne pridaný do vášho nákupného košíka
Množstvo
Celkom
Vo vašom košíku sú 0 položiek. 1 položka v košíku.
Produkty celkom (s DPH)
Doprava celkom (s DPH) Byť odhodlaný
Celkom (s DPH)
Pokračovať v nákupe Pokračujte k pokladni

Reklamačný poriadok

Výmena / vrátenie tovaru

Milí zákazníci, ak sa Vám doručení tovar z akýchkoľvek dôvodov nepáči, nesedí Vám veľkosť, nepáči sa Vám farba alebo ste ho kúpili ako darček a potrebujete ho vymeniť. Tovar nám môžete vrátiť do 14 dní od doručenia tovaru bez udania dôvodu, alebo ho vymeniť za iný tovar, avšak  je nevyhnutné, aby bol vyplnený  výmenný formulár  v uvedenej lehote  spolu s tovarom a originál dokladom doručení na našu adresu.

Výmenný formulár nájdete tu

POSTUP:

1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.

2.) Priložte Výmenný formulár . Ak nemáte možnosť si ho vytlačiť, napíšte nám potrebné informácie (meno, kontakt, č. faktúry, produkt, dátum, Váš podpis)  na papier a priložte ho k tovaru, taktiež nám môžete vyplnený formulár poslať e- mailom na adresu: info@vipstyle.sk.

 3.) Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe.

4.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale  tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

5.) Adresa pre doručenie :

Lukáš Maďoran - Vipstyle.sk

Rovníková 10

04012 Košice

 

 

Pri vrátení tovaru:

Tovar prosím Vás zasielajte 1 triedou. Neposielajte ho na DOBIERKU.

Peniaze Vám budú vrátené najneskôr do 14 pracovných dní od prijatia nepoškodeného tovaru. Pri vrátení tovaru, čiže pri odstúpení od zmluvy , vás poprosíme vypísať formulár, ktorý Vám bol poslaný spolu so zmluvou. 

Pri výmene tovaru:

Pri doručení neporušeného tovaru, bude uskutočnená výmena. Tovar Vám pošleme v najkratšom možnom termíne na Vašu adresu za cenu poštovného.

Je potrebné dodržať uvedené podmienky!!!

 

 Záruka a reklamácie

      Záručná doba podľa zákona je 24 mesiacov. Začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru . Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodaní tovaru.

Ak kupujúci zistí , že tovar je chybný, je povinný bez odkladu informovať predávajúceho a to formou e- mailu na adresu: info@vipstyle.sk alebo telefonicky na t.č. 0948 544 229 . Taktiež je povinný tovar poslať späť na náklady kupujúceho spolu s reklamačným/výmenným formulárom alebo  s písomným oboznámením chyby tovaru  a to na adresu:

Martin Kundrát 
Levočská 65
080 01 Prešov

 

Odporúčame zásielku poistiť, nakoľko nenesieme zodpovednosť za stratu tovaru.

 

V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť, alebo odstrániť chybu  tovaru a kupujúci žiada o odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu vráteného tovaru na účet kupujúceho alebo poštovou poukážkou a to do 14 pracovných dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru na sklad predávajúceho.

       Odstrániteľné poškodenie:
Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, tak aby tovar nijako neutrpel kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
 Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť.

       Neodstrániteľné poškodenie:

 Ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby tzv. veci estetické ), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.
 Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o odôvodnenosti reklamácie do 5 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. 
 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
 Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.


Copyright © 2017 Vipstyle. Všetky práva vyhradené

Created by HAZE